Sinus dalğa çeviricisinin tətbiq sahələri

2022-05-21

Yeni enerji istifadəsi
Geniş mənada yeni enerji dedikdə külək enerjisi, suyun potensial enerjisi, kimyəvi enerji və s. daxil olan günəş enerjisi nəzərdə tutulur. Günəş enerjisi və külək enerjisi kimi yeni enerji mənbələri əsas enerji mənbələrinə çevriləcək. Bu yeni enerji mənbələri adətən yarımkeçirici materiallardan hazırlanmış fotovoltaik elementlər tərəfindən toplanır və müəyyən elmi və texnoloji vasitələrlə insanların ehtiyac duyduğu hər cür elektrik enerjisinə çevrilir.İnverter texnologiyasıəsas texnologiyalardan biridir.

Bələdiyyə elektrik təchizatının harmonik çirklənməsinin aradan qaldırılması
Harmonik çirklənmənin effektiv idarə edilməsi təkcə elektrik avadanlıqlarının iş keyfiyyətini və enerjiyə qənaəti yaxşılaşdırmaqla yanaşı, həm də milli enerji istehlakının təhlükəsizliyi ilə bağlı ola bilər. Müasir invertor texnologiyasından istifadə etməklə şəbəkənin gücünü düzəltmək və onu elektrik şəbəkəsinin enerji standartına çevirməklə, elektrik enerjisinin harmonik çirklənməsini təmizləmək, elektrik avadanlıqlarının və istifadəçilərin təhlükəsizliyini qorumaq olar. İnverter kiçik miqyaslı külək enerjisi istehsalı sisteminin mühüm hissəsidir. Yükü enerji ilə təmin etmək üçün DC-ni AC-yə çevirmək vəzifəsini öhdəsinə götürür.

Digər tətbiq sahələri

İnverterAC mühərrikinin dəyişən sürətinin tənzimlənməsi, motor əyləci, bərpa olunan enerji ilə bağlı rəy, fasiləsiz enerji təchizatı sistemi, induksiya isitmə, qövs qaynağı enerji təchizatı, dəyişən tezlikli enerji təchizatı və s. kimi bir çox digər sahələrdə də geniş istifadə olunur.